Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Möte med invånare och chef för hälsocentral.
Nyhet 2022-10-11

I Hultsfred är invånarna med och förbättrar vården

Genom att invånare med erfarenhet som patient eller närstående medverkar mer i utvecklingen av vården, blir vården bättre och säkrare.

Hälsocentralen i Hultsfred tar hjälp av invånare i förbättringsarbeten.

– Att ha med invånare i utvecklingen av verksamheten är nytt för oss men jag har under flera år haft det med i tankarna. Det var arbetet med nära vård som gjorde att vi kom till skott och det känns väldigt bra så här långt. Vi fick också tips av Färjestadens hälsocentral som har patient- och närstående med i sitt förbättringsarbete. Det är så viktigt att få input från de vi är till för – så att vi inte utvecklar endast efter hur vi tror att det blir bäst. Man behöver se ur fler perspektiv för att det ska bli så bra som möjligt, säger Ann Arvidsson, basenhetschef vid Hultsfreds hälsocentral. 

Hälsocentralen har under våren haft flera träffar med invånarna. Där de har fått information om regionen, mål, förutsättningar och samarbeten samt vilka tjänster hälsocentralen kan erbjuda. De har också tagit del av resultat ur Nationell patientenkät.

- Jag tänker att man får ha en öppenhet för hur detta utvecklar sig och vi måste våga prova oss fram, säger Ann Arvidsson. Det vi vet är att vi vill att invånarna ska vara med i utvecklingen vi gör inom olika områden. Därför fick de först information för att vi skulle få en gemensam grund och för att vi tillsammans skulle nå längre i diskussionerna framåt. Och så behöver vi ju självklart lära känna varandra, det gör allt lättare.

- Under hösten har vi tagit detta vidare genom att Hultsfreds hälsocentral tillsammans med andra aktuella vårdgivare som Hultsfred kommun, ambulansverksamheten med flera deltar i ett utvecklingsarbete. Där tittar vi på vad begreppet nära vård innebär och vad behöver vi göra för att utveckla oss i den riktningen som omställningen behöver i det arbetet. Att ha med invånarmedverkan i det arbetet tycker vi är en förutsättning för att pricka rätt.

 

Uppdaterad 11 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet