Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på bussar på rad.
Pressmeddelande 2022-10-31

Intäktstapp för Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik har ett underskott på biljettförsäljning med omkring 36 miljoner kronor efter årets nio första månader i förhållande till budget.

Pandemins effekter märks fortfarande när det gäller det totala resandet i länet som hittills under 2022 ligger under resandet 2019, året före pandemin. Däremot har antalet sålda seniorbiljetter ökat och ligger nu på sin högsta nivå sedan införandet, samma gäller 30-dagarsbiljetter som ligger på en högre nivå än 2019. Däremot ligger försäljningen av enkelbiljetter, den dominerande biljettformen, på en lägre nivå än 2019.

När det gäller de starka trafikstråken har resandet kommit ifatt 2019 års siffror, däremot har det varit svårare att få tillbaka resenärer på de svaga linjerna där utbudet är mindre och också antalet resande färre.

Regionstyrelsen fick vid måndagens sammanträde också en redovisning av punktligheten, som låg på 80 procent i september och har som högst varit 86 procent under året.

Bättre tillgänglighet än landets genomsnitt

Både vid länets hälsocentraler och vid sjukhusen är tillgängligheten bättre än genomsnittet för landet. Det visar de senaste tillgänglighetssiffrorna.

86 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i september fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 84 procent. 96 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under september fick tid inom tre dagar.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 22 minuter i september vilket är en förbättring sedan september förra året. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 14 procent.

1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under de senaste två årens pandemi, under hösten märks dock en minskning av antalet besök liksom inloggningar i e-tjänsterna. Däremot noteras den högsta septembersiffran hittills när det gäller ärenden som utförts i e-tjänsterna. Totalt hade i september 218 442 länsbor ett invånarkonto på 1177.se.

62 procent av patienterna i Kalmar län fick i september en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 52 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 68 procent i jämförelse med 61 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 88 procent och vid Västerviks sjukhus 79 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i september färdigbehandlade inom fyra timmar, medan 60 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Cirka 85 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i september. Däremot fick bara knappt 17 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.

Till vuxenpsykiatrin fick 93 procent tid för första besök inom 90 dagar i september, knappt 84 procent av de väntande fick tid inom 60 dagar.

Uppdaterad 31 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet