Pressmeddelande 2020-11-23

Intagningsstopp på Västerviksavdelning

Sedan helgen råder intagningsstopp på avdelning 3, ortopeden, vid Västerviks sjukhus på grund av ett covid-19-utbrott.

Det rör sig om två patienter och en ur personalen som konstaterats smittade med covid-19, samtidigt uppvisar ytterligare en handfull medarbetare vid avdelningen symtom. Smittspårning pågår för närvarande.

- Intagningsstoppet till avdelningen gäller i första hand till och med onsdag. Alla planerade ortopediska operationer ställs in och akuta patienter i behov av sjukhusvård från Oskarshamns sjukhus hänvisas till Länssjukhuset i Kalmar, säger chefläkare Anna Michaëlsson.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet