Pressmeddelande 2018-10-15

Ingeborg Eriksson blir regiondirektör

Ingeborg Eriksson utsågs på måndagen till regiondirektör för Region Kalmar län.

Ett av de första besluten för den nya regionstyrelsen var att i enighet tillsätta högsta tjänsteperson för den nya organisationen. Ingeborg Eriksson har sedan mitten av 2017 varit tillförordnad landstingsdirektör för Landstinget i Kalmar län. Ett förordnande som sträcker sig fram till den 31 december 2018 när landstinget försvinner. Regionstyrelsens beslut innebär dock att hon tillträder som regiondirektör omgående.

- Det är ett naturligt beslut att utse Ingeborg Eriksson till regiondirektör när vi nu går in i en ny organisation där också det regionala utvecklingsansvaret ingår. Hennes långa erfarenhet av ledningsarbete inom landstinget borgar för ett fortsatt bra ledarskap i Region Kalmar län, säger regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson.

Ingeborg Eriksson har en bakgrund inom landstinget dels som ekonomidirektör och dels som landstingsdirektör sedan september 2017. Med utnämningen på måndagen blir hon Region Kalmar läns första regiondirektör. Efter regionstyrelsens beslut är nu hela ledningsorganisationen för Region Kalmar län på plats.

- Det är en stor utmaning för mig och jag är mycket ödmjuk inför uppgiften. Vi står inför att bilda en ny organisation, Region Kalmar län, med delvis nya uppdrag från 1 januari 2019. Samtidigt måste vi ha fortsatt fokus på det långsiktiga arbetet med att ha Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet när det gäller hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet, säger Ingeborg Eriksson.

Ingeborg Eriksson pekar på vikten att etablera nya starka former för att samverka med både externa aktörer, länets kommuner och internt när det gäller den regionala utvecklingen.

- Vi ska också fokusera på att ta tillvara de förutsättningar till positiva synergier som regionbildningen ger - invånarnas hälsa och social och ekonomisk tillväxt i länet hänger ihop och tillväxt och innovation i länet ger förutsättningar för att bedriva en god verksamhet.

Uppdaterad 29 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet