Bilden visar ett fält vete och symbolen för cirkulär eknomi
Nyhet 2019-09-18

Företag som vill bli gröna efterlyses

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära.

Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utbildning och rådgivning. Deltagarna får genom aktiviteterna tillgång till kunskap och inspiration, verktyg och stöd, mötesplatser för samverkan och idéutveckling. Målet är att verksamheten ska utvecklas och bli konkurrenskraftig inom en cirkulär ekonomi.

- Med hjälp av projektet kan näringslivet och den offentliga sektorn se över hur vi designar våra produkter och tjänster och hur vi hanterar resurser, energi och avfall, berättar Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.
- Att minska vår klimatpåverkan har blivit allt viktigare för alla – och med ett cirkulär ekonomiskt tankessätt kan vi bli effektivare och konkurrenskraftigare samtidigt som vi bidrar till att minska vårt CO2-avtryck. Så kan vi stödja den regionala utvecklingen i Region Kalmar län på bästa sätt, avslutar Helena Nilsson.

I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.

Om träffarna

Torsdagen den 19 september (Oskarshamn) och fredag den 20 september (Torsås) genomförs två av flera planerade träffar som riktar sig till företagare. 

Medierna är hälsas välkomna 19 september kl. 11.30 i Forum i Oskarshamn och 20 september kl. 08.30 i Mjölnersalongen i Torsås.

Träffarna kommer handla om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Träffen anordnar vi i samarbete med projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” (Oskarshamn) och med Kalmarsund promotion, Företagarna, Torsås företagscentrum, Swedbank och Sparbankstiftelsen (Torsås) berättar projektansvarig Antje Schreyer, EU-samordnare i Region Kalmar län.

Under träffen hålls en föreläsning med Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi. Han svarar också på frågor hur cirkulär ekonomi kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt i våra företag. 

Om satsningen

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är ett samverkansprojekt som stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Projektet pågår hösten 2018 till sommaren 2021 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län, där Region Kronoberg är projektägare. Linnéuniversitetet är samverkanspart och i projektet ingår även Energikontor Sydost och Sustainable Småland.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet