Personer som går på en buss.
Pressmeddelande 2020-08-13

Hösten en utmaning för kollektivtrafiken

Återgången till arbete och skola efter semester och lov innebär en stor utmaning för kollektivtrafiken i länet under rådande covid-19-pandemi.

För att hantera ett ökat resande och samtidigt förhindra smittspridning har Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik utformat en nationell vägledning.Den utgår från Folkhälsomyndigetens allmänna råd om att man bör välja andra färdsätt om det är möjligt samt undvika färdmedel utan platsbokning. Om man åker kollektivt ska man hålla avstånd till samtliga ombord. Samtidigt ska verksamheter som ansvarar för kollektivtrafik och allmänna färdmedel:

  • se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
  • begränsa antalet passagerare per fordon, och
  • informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

- Kollektivtrafiken kommer att bedrivas på liknande sätt som tidigare under pandemin. Fortlöpande analyserar vi och följer upp resandeflödet på våra buss- och tåglinjer för att vid behov stärka upp de linjer som har många resande, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik.

Vägledningen rekommenderar att aktörer inom kollektivtrafiken vid behov omfördelar resurser till linjer med hög risk för trängsel. Riktlinjen lyfter även upp punkter om hur information och anvisningar till resenärer kan utformas samt hur personal på bussar och tåg ska tänka och agera vid trängselfrågor.

En enhetlig definition på trängsel för kollektivtrafikens alla trafikslag är svår att ta fram. I praktiken är det inte möjligt för kollektivtrafikföretagens personal att ständigt övervaka antalet passagerare i fordonen eller på en station. Resenärer som känner obehag bör själv ta beslut att stiga av fordonet om de upplever att det är för trångt eller vänta på nästa tur.

- Vi hoppas att alla människor tar sitt ansvar när det kommer till resandet i kollektivtrafiken. De som är sjuka ska vara hemma, onödiga resor ska undvikas och de som befinner sig ombord ska hålla avstånd. Det kan vara en god idé att planera sin resa och vara ute i god tid så det är möjligt att ta en senare avgång i fall det är trångt på den första bussen, säger Christer Holmgren.

För att underlätta resandet med Kalmar länstrafiks bussar under coronapandemin har en ny app lanserats. I GoOn-appen går det att se uppskattad beläggning på bussarna i ens närhet. Med hjälp av appen är det lättare att undvika trängsel på Kalmar länstrafiks bussar.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet