Sjuksköterskor med prover
Nyhet 2020-06-16

Hälso- och sjukvårdsrapporten - lägesrapport för 2019

Hälso- och sjukvårdsrapport - Öppna jämförelser publiceras idag av SKR. Den behandlar läget i hälso- och sjukvården innan pandemin och dess effekter.

Region Kalmar läns långsiktiga förbättringsarbete leder till överlag mycket goda resultat. Särskilt bör nämnas stabilt goda resultat på patientsäkerhetsområdet och patienterfarenheter, områden som länge varit i fokus för regionens kvalitetsarbete och även tillgängligheten har goda resultat för 2019. Inom området resultat för stora sjukdomsgrupper finns mer att göra. Många av indikatorerna på området påverkas av breda folkhälsofaktorer som befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, något som visar hur viktigt det är att ta sig an hälsoutmaningarna i länet i ett brett perspektiv.

Resultaten för Kalmar län har analyserats av områdesansvarig vars analyser återfinns här.

Rapporten är en sammanställning av olika kvalitetsmått som från webbplatsen Vården i siffror och presenteras i sju avsnitt. De olika avdelningarna är patienterfarenheter, tillgänglighet, säkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.

Analyserna, rapporten i sin helhet och den ytterligare fördjupning som kan återfinnas på webbplatsen Vården i siffror är viktiga underlag för regionens fortsatta förbättringsarbete där ansvariga för respektive område har möjlighet att ytterligare fördjupa analyserna och ta fram handlingsplaner för fortsatt förbättringsarbete.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet