Bil märkt med Region Kalmar län
Nyhet 2022-01-05

Hållbart resande för Region Kalmar län

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Region Kalmar län har minskat koldioxidutsläppen med 67 procent sedan 2012.

Att minska klimatpåverkan och fossilberoende i framtiden är några av de stora utmaningar regionen står inför, men också att utveckla länets naturresurser på ett effektivt sätt. Arbetet mot målet att bli en fossilbränslefri region 2030 fortsätter och ett led i detta är att ställa om från fossilt till el och biogas.

Vid slutet av 2021 uppnåddes målet om en fossilbränslefri fordonsflotta för regionens egna 218 verksamhets- och poolbilar. En minskning med 33 bilar sedan 2018.

Regionen är dock inte helt fossilbränslefria när det gäller samhällsbetalda resor. Vissa specialfordon, exempelvis bårbilar och skåpbilar, ska också bytas ut till fossilbränslefria så snart marknaden kan erbjuda de uppsatta krav som finns. Det rör sig om 32 fordon.

Arbetet med att effektivisera resandet fortsätter genom bland annat kravställning i samband med upphandling av ambulanser, budbilar och godstransporter. Men det finns även mer att göra, exempelvis att dela bilar mellan verksamheter, fler tjänstecyklar, fler laddstolpar för bättre resursnyttjande och fler digitala tjänster, möten och utbildningar för ett minskat resande både i tjänst och för länets invånare.

Uppdaterad 5 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet