Foto från besöket där konungen syns i mitten.
Nyhet 2019-06-19

H.M. Konungen besökte chef vid Region Kalmar län

Planeringsdirektör Sofia Hartz och medarbetarna vid Kvarnholmens hälsocentral berättade om sitt arbete med ledarskap och förbättringsarbete för H.M Konungen.

Sofia Hartz, planeringsdirektör vid Region Kalmar län, tog 2010 emot stipendiet Kompassrosen, ett pris för unga ledare som delas ut av H.M. Konungen. Det var anledningen till att H.M Konungen idag besökte Sofia igen för ett personligt samtal om ledarskap. Samtidigt fick Kvarnholmens hälsocentral visa upp hur de har arbetat med förbättringsarbete och förebyggande hälso- och sjukvård. 

– Stipendiet har betytt mycket för mig i min utvecklingsresa som ledare, säger Sofia Hartz om besöket. Det gav möjlighet till både studieresor och kompetensutveckling. Det är erfarenheter som har gett mig både nya insikter och inspiration att fortsätta att arbeta för att utveckla hälso- och sjukvården.

Besöket på Region Kalmar län var en del av programmet för Scouternas och Stiftelsen Ungt Ledarskaps årliga seminarium om ungt värdebaserat ledarskap som i år arrangeras i Kalmar.

H.M. Konungen, årets stipendiater och 170 inbjudna ledare från Kalmar län deltar idag i ett samtal om hur organisation och ledarskap påverkas av det digitala skiftet. Seminariet arrangeras tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Linnéuniversitet, Kalmar Science park.

– Vi är stolta över att samarbeta med Stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna som gör ett stort och viktigt jobb med ledarskapsfrågorna, säger Ingeborg Eriksson, regiondirektör. Vi har en lång tradition av att satsa på ledarskapet i vår organisation och innehållet i seminariet går väl ihop med vårt eget arbete att stärka ledarskapet i ett allt mer digitaliserat samhälle.

– Det är väldigt roligt att H.M Konungen på detta sätt sätter ljuset på en viktig fråga som ungt ledarskap, säger Helen Persson, HR-direktör. Under besöket fick vi möjlighet att berätta om hur vi arbetar för att stärka chefer och ledare i vår organisation. Det unga ledarskapet är särskilt viktigt, både för att vi ska kunna möta framtida utmaningar och för att vi ska fortsätta att bygga en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Foto: Nathalie Malic

Läs mer om seminariet

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet