Illustration föreställande ett öga som ser genom ett förstoringsglas
Pressmeddelande 2019-09-05

Granskning av läkemedelstillgången

Revisorerna har genomfört granskning av Region Kalmar läns samordning och försörjning av läkemedel som visar på ett gott arbete men förbättringspotential finns.

Den sammanfattande bedömningen är att Region Kalmar län bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån att regionen genomför de aktiviteter som kan förväntas för att säkerställa en tillräcklig tillgång på läkemedel.

Revisorerna har med granskningen som grund identifierat ett antal förbättringsåtgärder, vilka om de genomförs, kan bidra till att ytterligare höja kvaliteten på arbetet samt minska riskerna för framtida avvikelser eller allvarliga händelser.

I granskningen har det bl.a. framkommit att de vårdande enheterna anser sig ha tillräcklig tillgång till läkemedel för att kunna genomföra sin verksamhet under normala omständigheter. Det undantag som lyfts är de fall när läkemedel ”restnoteras” varpå enskilda läkemedel, förpackningar eller doser inte finns tillgängliga i tillräcklig omfattning. Restnoteringar är en konsekvens av bristande tillgång på nationell eller global nivå och uppstår exempelvis på grund av produktions- eller distributionssvårigheter hos det eller de företag som tillverkar läkemedlet. Det går, emellertid, att arbeta preventivt och proaktivt för att minska sårbarheten till följd av framtida restnoteringar.

Revisorerna rekommenderar även att förbättra samordningen för hanteringen av vaccin, säkerställa förekomst av digitalt tillgängliga och uppdaterade lagersaldon för vacciner samt formulera ytterligare målsättningar rörande läkemedelsförsörjning, på såväl strategisk som operativ nivå.

Revisorerna vill ha svar av regionstyrelsen senast 20 december om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras utifrån de identifierade förbättringsmöjligheterna.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet