Pressmeddelande 2018-11-30

Gemensam strategi för att utveckla vården

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen antog på fredagen en strategi för att utveckla vården i samverkan med näringslivet.

Målet är att genom stärkt fokus på frågorna öka patientnyttan och bidra till sjukvårdsregionens utveckling. Strategin innebär samverkan såväl internt som externt.

I dag sker en del av den medicinska forskningen i samverkan med företag inom den så kallade Life science-sektorn. Det rör sig om företag som utvecklar läkemedel, tekniska hjälpmedel eller andra produkter för att förbättra hälsan eller underlätta vardagen. Sektorn är viktig inte bara för att bidra till bättre hälso- och sjukvården, den bidrar också till tillväxt och arbetstillfällen.

Strategin pekar på ett antal framgångsfaktorer

Genom att utnyttja hela befolkningsunderlaget och hela sjukvårdssystemet i sydöstra sjukvårdsregionen med 1,1 miljoner invånare och nio sjukhus varav ett universitetssjukhus är regionen en ännu mer intressant partner för olika näringslivssatsningar.

Sjukvårdsregionen har olika styrkeområden som lyfts fram i strategin.

  • I Östergötland finns en lång tradition av forskning och utveckling inom medicinsk teknik. Man har en unik position med teknikforskning, teknisk industri, medicinsk universitet och universitetssjukvård. Här finns områden som kan kopplas till medicinsk utveckling, vårdutveckling och utveckling av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.
  • Region Jönköping är nationellt och även internationellt ledande när det gäller att driva systematiskt förbättrings- och förändringsarbete. Ett framgångsrikt arbete på detta område är en viktig beståndsdel för utveckling inom Life science, livsvetenskap.
  • Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet gör stora satsning inom e-hälsoområdet, exempelvis hälsoekonomi via register- och läkemedelsstudier, utveckling av digitala vårdmöten och modern digital teknik för äldre. Satsningarna på området är en förklaring till E-hälsomyndighetens lokalisering till Kalmar.

Målet för strategin är att genom samverkan mellan näringsliv och den medicinska forskningen skapa framtidens vård där invånarna och patienternas behov får styra utvecklingen. Exempelvis är det faktum att alla tre landsting/regioner inom sjukvårdsregionen redan använder samma journalsystem en alltför outnyttjad källa till kunskap

En enig samverkansnämnd antog strategin på fredagen.

Uppdaterad 3 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet