Ordförandeklubba som slås i bordet.
Nyhet 2021-11-18

Budget och regionplan antagen

Efter drygt elva timmars debatt under onsdagen och torsdagen kunde budget 2022 och regionplan 2022-2024 klubbas sent på torsdagseftermiddagen.

Med smärre justeringar antogs planen och budgeten. Totalt krävdes det 36 voteringar som samtliga följde majoritetens linje innan behandlingen var över. 

I länken nedan går det att läsa mer om innehållet i budgeten för nästa år.

Fullmäktige avslutade årets sista sammanträde med att lägga delårsrapport januari-augusti till handlingarna. Det går att läsa mer om delårsrapporten i länken nedan.

Uppdaterad 3 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet