Gul och röd buss som stannat för att släppa på en passagerare.
Pressmeddelande 2021-08-12

Framdörrarna öppnas på vissa bussar

16 augusti öppnas framdörrarna igen på ett antal bussar i kollektivtrafiken. Det innebär att ombordstigning sker via framdörren på bussar där det är möjligt.

I spåren av en låg smittspridning under sommaren och en allt högre vaccinationstäckning i länet är det möjligt för Kalmar länstrafik att börja öppna framdörrarna på de bussar som inte omfattas av Arbetsmiljöverkets föreläggande om stängda framdörrar

- Vi är inte ensamma om att tillåta ombordstigning via framdörrarna för de bussar där det inte finns föreläggande. Det kommer att ske i kollektivtrafiken över hela landet den närmaste tiden. Det förbättrade smittläget och en ökande vaccinationstäckning gör det möjligt att påbörja återgången mot mer normala rutiner i kollektivtrafiken, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik.

Totalt handlar det om cirka 50 bussar i Kalmar län där nu ombordstigning kommer att ske via framdörren. Samtidigt kommer det under en övergångsperiod att finnas bussar med stängda framdörrar där ombordstigning fortsatt kommer att ske via bakdörren.

Dekaler på bussdörrarna kommer att vägleda resenären till rätt dörr. När bussen rullar in till hållplatsen kommer resenärerna att se om det är påstigning via framdörren eller bakdörren som gäller.

- Vi är medvetna om att de öppna och stängda framdörrarna kan komma ställa till det för våra resenärer. Vi ber om förståelse och tålamod kring att pandemin fortfarande påverkar kollektivtrafiken, säger Christer Holmgren.

Biljetter ska blippas hos föraren när ombordstigning sker via framdörren. Kalmar länstrafik rekommenderar därför samtliga resenärer att förköpa sina biljetter för att påskynda ombordstigningen. Det kan ske via länstrafikens appar, via Mitt konto, i biljettautomat, vid kundcenter och återförsäljare och via telefon till länstrafikens kundtjänst. På bussar med öppen framdörr kommer det dock att vara möjligt att köpa biljetter av föraren.

- Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, med anledning av detta önskar vi att så många som möjligt förköper sina biljetter innan ombordstigning då minskar tiden som förare och resenärer möts, säger Christer Holmgren.

Under hösten väntas fler framdörrar att öppnas upp. Målet är att samtliga bussar ska ha ombordstigning via framdörrar under hösten 2021. 

Detta gäller från den 16 augusti

  • Påstigning ska ske via framdörrarna på bussar med öppen framdörr.
  • I bussar med stängd framdörr sker ombordstigning via bakdörren.
  • Alla resenärer uppmanas att förköpa sina biljetter. I bussar med öppen framdörr går det att köpa biljett ombord.
  • På bussar med öppen framdörr kommer två sittplatsrader närmast föraren vara avstängda för resenärer under en övergångsperiod.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet