Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration med vårdpersonal.
Pressmeddelande 2022-03-03

Fortsatt toppförtroende för vården i regionen

Förtroendet för hälso- och sjukvården, sjukhusen och hälsocentralerna i Kalmar län är på topp i landet. Det framgår av hälso- och sjukvårdsbarometern för 2021.

Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 regioner på nästan alla frågor. Allra bäst hamnar regionen när det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet, tillgängligheten till sjukhus, tillgängligheten till hälsocentraler och invånarnas uppfattning om man anser sig ha tillgång den hälso- och sjukvård man behöver. På samtliga dessa frågor är Region Kalmar län på första plats. På andra plats hamnar Kalmar län när det gäller förtroendet för sjukhusen och hälsocentralerna.

De starka siffrorna är ingen överraskning, under en lång följd av år har länsborna visat ett stort förtroende för sjukvården i länet.

Den allra största förbättringen i årets hälso- och sjukvårdsbarometer gäller länsbornas förtroende för regionens e-tjänster på 1177.se. Tillsammans med Region Halland och Region Värmland är invånarna i Kalmar län mest positiva i landet till att använda e-tjänsterna för att boka besök, läsa sin journal eller förnya läkemedelsrecept. Andelen positiva i länet har ökat med sju procentenheter på ett år och regionen har gått från en nittonde till tredje plats i landet. Också förtroendet för 1177.se ökar. Region Kalmar län hamnar här på en tredje plats.

- Inte minst när det gäller e-tjänsterna och förtroendet för 1177.se är det oerhört glädjande siffror. Under pandemin verkar det som om länets invånare på allvar upptäckt e-tjänsternas fördelar. Att ha högt förtroende under normala förhållande är bra, men att få ett så tydligt besked från befolkningen efter en tid som i mycket präglats av en krissituation är unikt, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Andelen positiva till att använda digital teknik för sin vård och behandling har också ökat det senaste året. Här syns dock en klar skillnad mellan åldersgrupperna där de yngre ställer sig mer positiva än de äldre.

76 procent av länsborna uppger att de har förtroende för hur hälso- och sjukvården i regionen hanterar coronapandemin. Det är den fjärde högsta siffran bland landets regioner.

- Resultateten i hälso- och sjukvårdsbarometern är ett bevis på det fantastiska arbete som våra medarbetare har gjort under en svår period och fortfarande gör, säger Ingeborg Eriksson

Fakta/Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1 000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under två perioder, dels under våren, dels under hösten.

Uppdaterad 3 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet