Två flickor sitter och läser på en bänk
Pressmeddelande 2019-06-13

Fortsatt satsning på läsande

Även i år blir det en satsning för att länets barn och unga ska läsa mer.

Biblioteksutveckling Region Kalmar län har beviljats 250 000 kronor från Kulturrådet för Läslovet 2019. Bidraget kommer att användas för olika aktiviteter på de kommunala biblioteken i Kalmar län. Det kan handla om författarbesök, skrivarverkstäder, tecknarverkstäder, sagostunder, högläsning och spännande temakvällar av alla de slag.

Målet är att Läslovet vecka 44 ska inspirera och öka läsandet bland barn och unga i Kalmar län. I särskilt fokus i år är barn och unga med funktionsnedsättning.

Det är tredje året i rad som Biblioteksutveckling Region Kalmar län sökt och beviljats anslag för ”Läsfrämjande insatser under skollov”. Totalt handlar det om en satsning på nästan en miljon kronor tillsammans med biblioteken i länet.

Bakgrunden till bidraget ”Läsfrämjande insatser under skollov” är budgetpropositionen 2017 då regeringen aviserade ett stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov för att stötta Läsrörelsens initiativ Läslov vecka 44.

Mer information

Julia Sallander, Biblioteksutvecklare, Region Kalmar län   
0480-44 83 65

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet