Resande med länstrafiken betalar
Pressmeddelande 2021-10-08

Förslag till taxehöjning i länstrafiken

Vid årsskiftet föreslås biljettpriserna inom Kalmar länstrafik höjas med i snitt 2,5 procent. För en enkelbiljett för en zon innebär det en höjning på en krona.

Förslaget till nya taxor behandlades av kollektivtrafiknämnden på fredagen och går nu vidare in i regionens budgetprocess.

Priserna baseras på en indexuppräkning på priserna för enkelbiljett med i snitt 2,5 procent. Tilläggsavgiften, avgiften som de som blir påkomna att resa utan en giltig biljett får betala, föreslås att höjas till 1 200 kronor.

Som exempel blir det nya priset för enkelbiljett för en vuxen resenär en zon från 1 januari 2022 32 kronor, en 24-timmarsbiljett vuxen en zon 64 kronor och en 30-dagarsbiljett vuxen 1 zon 715 kronor.

I förslaget till nya taxor saknas priset för 30-dagarsbiljetter inom Kalmar kommun, Kalmar länstrafik inväntar besked från Kalmar kommun.

Moderaterna och Kristdemokraterna i kollektivtrafiknämnden lyfte i en protokollsanteckning frågan om tidsdifferentierade biljettpriser för att minska kostnaderna, höja intäkterna och bidra till att resandet sprids över dagen. M och KD vill att denna lösning aktivt prövas.

Beslut om nya taxor tas vid regionfullmäktiges sammanträde 17-18 november då beslut om budget 2022 och regionplan 2022-24 tas.

Kraftigt underskott i prognosen

Den ekonomiska prognosen för Kalmar länstrafik visar på ett underskott på drygt 107 miljoner kronor för år 2021. Efter augusti månad är självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken 38 procent, vilket kan jämföras med det långsiktiga målet om 50 procent.

Det slutliga utfallet beror i hög grad på hur nya resvanor kommer att påverka resandet med kollektivtrafik under hösten och vintern.

Uppdaterad 8 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet