Dekorbild
Pressmeddelande 2019-11-05

Förslag på nya regler för sjukresor

1 mars ändras reglerna för sjukresorna, om regionfullmäktige säger ja till det förslag som kollektivtrafiknämnden godkände på tisdagen.

För att förenkla, förbättra och anpassa sjukresor efter rådande budget har Kalmar länstrafik haft i uppdrag att uppdatera regelverket. Det är på en rad punkter justeringar sker.

Det nya regelverket var uppe på nämndens sammanträde redan i oktober, men blev då återremiss då politikerna ville att förvaltningen skulle titta en gång till på frågan om en förändrad avståndsnivå samt om en maxtid för väntetider vid resa med servicefordon skulle införas.

I den omarbetade versionen av regelverket lämnas avståndsnivån oförändrad. Med hänsyn till det rådande ekonomiska läget finns inte möjligheten att införa en väntetidsgaranti på max två timmar oavsett resans längd.

Både SD och M-KD-alliansen hade var sitt yrkande när frågan behandlades. M och KD ville införa väntetidsgarantin på två timmar och SD ville att papperslösa och personer som vistas i landet illegalt inte ska ha rätt till sjukresa enligt regelverket. Båda yrkandena röstades ned av majoriteten.

Regionfullmäktige tar det slutliga beslutet i början av nästa år.

Tidtabellsskifte 15 december 2019

Söndagen den 15 december sker det årliga nationella tidtabellsskiftet som Kalmar länstrafik anpassar sig till

Vid tidtabellsskiftet sker en översyn av länets kollektivtrafik. Tidtabellsskiftet innebär en del förändringar i länets kollektivtrafik och görs enligt Trafikförsörjningsprogrammet som styr utvecklingen av länets kollektivtrafik.

Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att en del avgångar minskar och vissa linjer dras in där resandet är väldigt lågt. Vissa hållplatser byter namn, omplaceras och dras in.

Tidtabellen gäller från 15 december 2019 till 14 juni 2020.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet