Pressmeddelande 2020-09-07

Folktandvården öppnar upp all verksamhet

Den 14 september går Folktandvården i Kalmar län tillbaka till full verksamhet efter nästan ett halvt års anpassning till covid-19-pandemin.

Det var den 27 mars som all tandvårdsverksamhet som inte var akut, såväl inom allmäntandvården som specialisttandvården, ställdes in och sköts fram på grund av covid-19. Anledningen var att möta det ökade behovet av skyddsmaterial inom hälso- och sjukvården. Den första juni kunde en stegvis öppning ske då materialförsörjning stabiliserats.

På måndagen beslöt krisledningsnämnden att det nu går att återuppta all verksamhet inom tandvården. Samtidigt är målet att patienterna ska färdigbehandlas med så få besök som möjligt för att minska materialförbrukningen och optimera patientnyttan.

Beslutet i mars gällde också icke-akut tandvårdsverksamhet inom Region Kalmar läns ”Vårdval Tandvård Kalmar län” för barn och ungdomar 3-23 år. Också denna verksamhet återgår nu till det normala.

För att ge vårdgivarna möjlighet att arbeta i kapp och hålla dem ekonomiskt skadeslösa kommer ett tillfälligt stöd att ges från den 14 september och året ut. Anledning är att den ordinarie ersättningen baseras på utförda besök och vårdgivarna kommer inte att hinna med att utföra vården inom utsatt tid på grund av det tidigare stoppet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet