Barnfamilj sitter i soffan med en ipad.
Nyhet 2022-02-08

Nu skickas folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor ut

I dagarna skickas en inbjudan ut till 8 000 länsinvånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Totalt erbjuds 350 000 invånare att delta nationellt och varje svar är viktigt. Det är Folkhälsomyndigheten och 12 regioner som står bakom utskicket av enkäten.  

Folkhälsoenkäten innehåller även frågor som berör pandemin. Datainsamlingen pågår till och med maj 2022. Resultaten används som underlag till att förbättra folkhälsan och till regionala kunskapsunderlag.

Hälsan i befolkningen ser olika ut och skiljer mellan olika åldrar, grupper och delar av länet. Både hälsan och förutsättningarna för en god hälsa förändras också över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa hälsan. På så sätt kan viktiga faktorer upptäckas som påverkar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, eller skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper.

Sedan undersökningen startade år 2004 har enkätsvaren gett viktig information om hälsan i befolkningen. Några exempel är att hälsan överlag är god – mer än 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har en god allmän hälsa,  självrapporterade besvär av ängslan, oro och ångest har ökat, särskilt bland yngre kvinnor. Daglig rökning har minskat, men användandet av snus ökar bland yngre.  Genomgående uppger personer med förgymnasial utbildning oftare sämre hälsa än personer med eftergymnasial utbildning, vilket är nära kopplat till andra förutsättningar för hälsa, såsom arbete, ekonomi och boende.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 8 februari 2022 Lämna synpunkter på innehållet