Gult dekormönster
Pressmeddelande 2019-09-13

Flera fall av kikhosta i länet

Sedan två fall av kikhosta konstaterats på Öland, uppmanar smittskyddsläkaren till ökad uppmärksamhet på symtom för sjukdomen

Uppmaningen gäller framför allt spädbarn under ett år, gravida kvinnor i slutet av graviditeten och ovaccinerade barn. Spädbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som inte är medvetna om att de har kikhosta.

Vården uppmanas också att vara frikostig med provtagning när det gäller personer som söker för långvarig hosta. 

- De fall som anmäls till smittskyddsläkaren brukar vara toppen av ett isberg, så det finns anledning att tro att smittan cirkulerar i samhället. Spädbarn under sex månader har ökad risk för allvarlig sjukdom då vaccinationerna ännu inte gett full effekt och bör därför skyddas från nära kontakt med personer som har långdragen luftvägsinfektion med hosta, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Gravida som får kikhosta kan smitta det nyfödda barnet efter förlossningen, varför det är viktigt att gravida i senare delen av graviditeten med hosta provtas och behandlas för kikhosta. Spädbarn under sex månader som utsatts för smitta erbjuds förebyggande antibiotikabehandling om inte för lång tid förflutit.

Kikhosta ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och vaccination sker vid tre, fem och tolv månaders ålder. Redan den första dosen ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom. Ytterligare doser ges för närvarande vid 5-6 års ålder och vid 14-16 års ålder.

- Vaccinets effekt avtar med tiden varför man kan bli sjuk trots att man är vaccinerad. En genomgången infektion ger ett något längre skydd, omkring 10-15 år. Sjukdomen behöver inte alltid ge typiska kikningar, utan kan förekomma som enbart långvarig hosta. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdom men kan ändå vara smittsamma. Dessutom är dagens småbarnsföräldrar ofta ovaccinerade eftersom det gjordes ett uppehåll i vaccinationen mot kikhosta under åren 1979-1996.

Fakta/Kikhosta

Med några års mellanrum sker små utbrott av kikhosta, trots att de allra flesta barn är vaccinerade. Folkhälsomyndigheten meddelade nyligen att det liksom tidigare år skett en ökning av antalet fall under augusti månad.

Kikhosta smittar vid nära kontakt under lång tid, via de droppar som bildas när den som är sjuk hostar eller nyser. Kikhosta smittar framför allt inomhus. De två första veckorna av sjukdomen är svår att skilja från vanlig förkylning. Samtidigt är smittsamheten som störst då. Kikningarna kommer först när smittsamheten börjat minska. Personer med obehandlad kikhosta beräknas vara smittfria tre veckor efter det att kikningarna/hostan startat eller då kikningarna/hostan upphört, vilket som kommer först.

Barn med kikhosta får lov att vistas i förskolan/skolan om deras allmäntillstånd tillåter det. Smittspridning har redan skett och en avstängning av sjuka barn hjälper föga. Barn som har mycket hosta med påverkat allmäntillstånd eller kräkningar bör vara hemma.

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet