Pressmeddelande 2020-04-24

Fler covid-19-sjuka i behov av sjukhusvård

En ökning av antalet bekräftade fall i covid-19 och fler som behöver vård på sjukhus. Så ser utvecklingen ut i Kalmar län den gångna veckan.

- Det vi ser är en ökning, men än så länge är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin, som pekar på att det nu gäller att hålla fast vid Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär att hålla social distans även när solen är framme och temperaturen stiger, att tänka på att tvätta händerna noggrant och ofta, att inte ta med händerna i ansiktet, stanna hemma vid förkylningssymtom och framför allt att skydda de äldre i samhället.

- Inte minst restaurangerna har nu ett stort ansvar när uteserveringarna öppnar. Det ska vara rejält avstånd mellan borden också ute. Det här blir ingen vanlig vår eller sommar med fullpackade uteserveringar och spring mellan borden. Det är viktigt att alla faktiskt inser det.

Efter tillsynsrapport från kommunerna kan smittskyddsläkaren stänga en restaurang som inte följer regelverket. Det har hittills inte inträffat i länet då de restauranger som fått påpekanden rättat sig efter dessa.

På länets sjukhus har belastningen i veckan ökat i takt med fler inneliggande patienter.

- Det är en ökning, men den är inte dramatisk. Vi har byggt upp kapacitet för att ta emot betydligt fler patienter och vi tittar på möjligheterna att skapa ännu större kapacitet både när det gäller intensivvårdsplatser och på avdelning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På fredagen var totalt 35 patienter inlagda vid Länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus. 6 av dem vårdas på intensivvårdsavdelning. Totalt 138 personer har testats positiva för covid-19 i Kalmar län. Under den gångna veckan har antalet prover ökat markant. Totalt har 1 332 analyser skett vid det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar.

- Om det är så att Stockholm nått toppen och att det nu börjar plana ut där så ligger vi flera veckor efter i utveckling. Det har talats om en topp i länet i mitten av maj, men det kan mycket väl bli senare. Desto senare, ju långsammare utveckling och mindre belastning på vården.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet