Pressmeddelande 2018-11-29

Fall av kikhosta i mellersta delen av länet

Sedan två fall av kikhosta har konstaterats i Kristdala uppmanar smittskyddsläkaren till ökad uppmärksamhet vid symtom.

Det är framför allt spädbarn under ett år som inte har något skydd, gravida i slutet av graviditet samt ovaccinerade barn som man bör vara extra uppmärksam på.

Spädbarn under sex månader kan bli allvarligt sjuka av kikhosta. De saknar skydd och föräldrarna bör därför aktivt försöka undvika att barnet smittas. Vet man att det går kikhosta så kan man som förälder vara mer observant på de första symtomen och snabbare få diagnos och behandling för sina barn. Det är viktigt att uppge att barnet har varit utsatt för kikhosta när man har kontakt med sjukvården.

Gravida som får kikhosta kan smitta det nyfödda barnet efter förlossningen. Vid kikhosta efter vecka 27 i graviditeten bör en läkare ta ställning till om kvinnan och närstående som kommer att leva nära barnet bör behandlas med antibiotika.

Även om kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn dyker det upp fall då och då. Vaccinationseffekten är 70-85 procent vilket innebär att vissa vaccinerade barn ändå kan få kikhosta. Sjukdomsbilden blir då oftast lindrigare

Däremot är dagens småbarnsföräldrar ofta ovaccinerade eftersom det gjordes ett uppehåll i kikhostevaccinationen under åren 1979-1996.

Vid symtom på kikhosta ska man i första hand ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Fakta om kikhosta

De två första veckorna av sjukdomen är svår att skilja från vanlig förkylning. Samtidigt är smittsamheten som störst då. Kikningarna kommer först när smittsamheten börjat minska. Efter fyra veckor räknar man med att smittsamheten har upphört, sex veckor räknas vid kontakt med spädbarn.

Barn med kikhosta får lov att vistas i förskolan/skolan om deras allmäntillstånd tillåter det. Smittspridning har redan skett och en avstängning av sjuka barn hjälper föga. Barn som har mycket hosta med påverkat allmäntillstånd eller kräkningar bör vara hemma.

Läs mer om kikhosta

Uppdaterad 29 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet