Det nya huset där vården i Emmaboda samlats.
Pressmeddelande 2019-04-26

Emmabodaborna har fått nya vårdlokaler

Efter knappt två års byggarbeten invigdes på fredagen det nya huset Björken i Emmaboda där Region Kalmar samlat all sin verksamhet i kommunen.

Totalt har bygget kostat 117 miljoner kronor inklusive rivningen av den tidigare hälsocentralen. För de pengarna har hälsocentralen, folktandvården, distriktsrehabiliteringen, barnhälsovård och mödrahälsovård fått helt nya och anpassade lokaler. Tillsammans med öppen förskola i kommunens regi och socialtjänsten får också Emmaboda en familjecentral.

- Det är med stor glädje vi tar Björken i bruk. Nu samlar vi alla verksamheter under ett tak, vilket gynnar både patienterna och våra medarbetare. Extra roligt är att vi tillsammans med kommunen öppnar en familjecentral som tidigare inte funnits i Emmaboda, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

På entréplan i det nya huset har hälsocentralen ljusa och ändamålsenliga lokaler där det är enkelt för patienten att hitta rätt. Med en smidigare hantering av provtagning och möjlighet till samarbete mellan olika professioner är lokalerna som redan varit i drift en månad, blivit uppskattade av medarbetare och besökare.

På plan två finns folktandvården, i dagsläget en fullt bemannad verksamhet med sex moderna behandlingsrum varav ett extra stort och utrustat med lift för att patienter med särskilda behov enklare ska få vård.

På plan två ligger också familjecentralen, som är en mötesplats för att främja hälsa hos barn 0-6 år och deras familjer. Här arbetar regionens barn- och mödrahälsovård tillsammans med Emmaboda kommuns socialtjänst och öppna förskola.

Grannar med familjecentralen är distriktsrehabiliteringen med arbetsterapi- och fysioterapimottagning som utför bedömningar och behandlingar individuellt eller i grupp, exempelvis atrosskola och hjärtrehabilitering.

Fakta/Björken

Den totala ytan för Björken är 4 179 kvadratmeter och det första spadtaget togs i juni 2017. Investeringen på 117 miljoner kronor inkluderar kostnader för rivning av befintlig hälsocentral. Den konstnärliga utsmyckningen har kostat 1,3 miljoner kronor.

På taket till Björken finns en 90 kvadratmeter stor anläggning för solceller som ska producera 15 000 kilowattimmar/år.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet