Nyhet 2020-06-22

Cykling i fokus för klimatsmarta resor

Cykling i fokus för projektet "Klimatsmarta resor i besöksnäringen i Småland och på Öland".

Projektet, som i slutet av förra året beviljades medel från Tillväxtverket, ska utveckla klimatsmarta resor med målet att testa och utvärdera attraktivt och klimatsmart resande till, från och inom Öland, specifikt Ölands skördefest, Glasriket och Astrid Lindgrens Värld.

- Nu när sommaren blir annorlunda, med rådande restriktioner för besöksnäringen, fokuserar vi istället på de klimatsmarta alternativ som är mer förenliga med restriktionerna. Inte minst cykelresor men även åtgärder för att besökare enklare ska kunna resa fossilfritt i bil genom fler laddstolpar och dialoger med hyrbilsföretag och taxibolag, säger Carolina Gunnarsson, miljösamordnare och projektledare inom hållbar samhällsplanering.

På alla tre destinationer kommer man att jobba med att utveckla cykeln som färdsätt på olika sätt, bland annat genom lånecyklar, cykeluthyrning, marknadsföra cykelslingor och ta fram cykelkarta med utflyktsmöjligheter.

Den fossilbränslefria hop-on hop-off bussen som planerats att börja köra i Glasriket i år skjuts på till nästa år. Inför det pågår arbetet med att utveckla besöksmålen i Glasriket så att bussen blir attraktiv och ett klimatsmart alternativ som du som besökare vill nyttja.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet