Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på kvinna med barn
Pressmeddelande 2022-03-09

Bra betyg till vården i graviditetsenkät

En stor majoritet av gravida och nyblivna mammor i Kalmar län är mycket nöjda med både den vård och det bemötande de upplevt.

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar möjlighet att svara på en enkät och dela med sig av sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter.  4 300 kvinnor i Kalmar län har hittills svarat på enkäten.

Resultaten för tolv månader visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. Exempelvis anger 91 procent i Region Kalmar län att de hade möjlighet att ställa de frågor de önskade till barnmorskan under graviditeten.

- Graviditetsenkätens fina resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över i vårt län. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten, säger Ann-Marie Berglund, verksamhetschef för kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

90 procent anger att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 90 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

Graviditetsenkäten visar även att det finns utvecklingsområden. Framför allt gäller det efter förlossningen. Amningsstöd är ett sådant utvecklingsområde som bekräftas genom enkäten.  

- Länets kvinnokliniker har arbetat med att förbättra eftervården under en lång tid. Graviditetsenkäten bekräftar att de satsningar vi har påbörjat i regionen är rätt prioriteringar, det ger energi att fortsätta arbetet. Ett område som vi redan nu arbetar med är att ge tydligare stöd till kvinnor som har fysiska besvär efter förlossningen, säger Lena Arvidsson, verksamhetschef vid kvinnokliniken vid Västerviks sjukhus.

Fakta/Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten genomförs som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt Graviditetsenkätens nationella resultaten för tolv månader.

Mer information

Ann-Marie Berglund, verksamhetschef, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-448 270

Lena Arvidsson, verksamhetschef, kvinnokliniken. Västerviks sjukhus
0490-862 08

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 16 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet