Pressmeddelande 2020-08-10

Blå Kustens hälsocentral återgår till ordinarie lokaler

Måndagen 17 augusti flyttar Blå Kustens hälsocentral tillbaka till ordinarie lokaler på Oskarshamns sjukhus.

Detta beslöt krisledningsnämnden på måndagen.

Blå Kustens hälsocentral har sedan 6 april bedrivit sin verksamhet i lokaler på Gripens hälsocentral och Kristinebergs hälsocentral, för att minska patientflödet inom sjukhusets lokaler och därmed också minska eventuell smittspridning av covid-19.

Blå Kustens patienter som har luftvägssymtom och behöver bedömning på primärvårdsnivå ska dock fortsatt tas emot på Kristinebergs hälsocentral eller Gripens hälsocentral.

Avtal om specialtransporter

Krisledningsnämnden beslutade även att säga upp avtalen om specialtransporter för personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19. Av smittskyddsskäl har personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 transporterats i specialfordon, som framförallt har avlastat ambulansorganisationen. Nu är behovet av specialtransporter så lågt att det inte är motiverat att fortsätta.

Eventuella transporter av personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 kommer att hanteras av de ambulanser som är avsatta till detta och som parallellt även har nyttjats under våren och sommaren.

Ersättning för provtagning av misstänkt covid-19

Krisledningsnämnden beslöt på måndagen även att ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar län ska kompletteras med en ersättning om 250 kronor per provtagning vid misstänkt covid-19. Ersättningen ska täcka kostnaden för arbetstid och skyddsutrustning vid provtagning. Beslutet om ersättning gäller retroaktivt från och med den 1 mars 2020.

Mer information

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

Christer Holmgren, trafikdirektör

Sofia Hartz, planeringsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet