Nyhet 2020-06-11

Biblioteken i Kalmar län vill förbättra tillgängligheten

Kommunerna i Kalmar län har för 2020 beviljats 7,8 miljoner kronor från Kulturrådet, medel som delas ut i syfte att stärka biblioteksutvecklingen i Sverige.

- Regionens övergripande mål är att främja en stark biblioteksregion genom att vi inom den regionala biblioteksverksamheten stödjer folkbiblioteken. Tack vare dessa medel kan vi stärka det redan pågående utvecklingsarbetet i länet, som sker i samverkan mellan oss, kommunerna och biblioteken, säger Detlef Barkanowitz, basenhetschef för Biblioteksutveckling.

Alla kommuner planerar för att förbättra tillgängligheten till sina bibliotek genom olika åtgärder. Ett flertal vill införa ett så kallat meröppet-system, som innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under tidiga mornar och sena kvällar, även när det inte finns personal på plats. Utöver att förbättra den fysiska tillgängligheten vill några kommuner arbeta med att förbättra tillgängligheten för barn och ungdomar och för äldre, till exempel genom att anpassa sina lokaler efter barns behov eller att undersöka möjligheten till en bokbil för att förbättra biblioteksservicen på landsbygden.

- De satsningar som nu kan göras bidrar till att stärka tre av de målbilder som kommunerna tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten arbetat fram, nämligen ett stärkt biblioteksutbud och ökad tillgång för alla, bättre tillgänglighet och att öka besöksantal och nyttjande av tjänster. Tillsammans kan vi skapa ett ännu starkare bibliotekslän och se till att biblioteken bidrar till samhällets demokratiska utveckling, säger Detlef Barkanowitz.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet