Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-12

Besöksförbud på länets sjukhus

Region Kalmar län inför besöksförbud vid länets tre sjukhus från och med fredagen 13 mars kl 16.00 på grund av det nya coronaviruset.

Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus eller Västerviks sjukhus.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige.

- Region Kalmar län värnar om sina patienter och medarbetare. Att tillfälligt stoppa besök kan begränsa en eventuell smittspridning och skydda dem som är särskilt infektionskänsliga och utsatta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Region Kalmar län kommer också att rekommendera länets kommuner att besluta om besöksrestriktioner på äldreboende och andra motsvarande verksamheter.

Om det finns särskilda skäl kan tillstånd ges för att besöka en patient. Då ska avdelningen där patienten är inlagd kontaktas.

När det gäller övriga ärenden på våra sjukhus, som inte handlar om besök hos inneliggande patienter, gäller samma förutsättningar som vanligt.

Beslutet gäller tills vidare.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet