Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en av Kalmar länstrafiks bussar.
Pressmeddelande 2022-08-25

Beräknat underskott på 80 miljoner för Kalmar länstrafik

Flera omvärldsfaktorer påverkar Kalmar länstrafiks ekonomiska resultat och prognos.

Spåren av pandemin, högre drivmedelspriser samt generella kostnadsökningar i samhället gör att Kalmar länstrafik prognostiserar ett underskott på ca 80 miljoner kronor för år 2022. Framför allt är det osäkerhet i omvärldsfaktorer som ökade drivmedelskostnaderna och stegrande nationella kostnadsindex som påverkar kollektivtrafiken framåt.

Biljettförsäljningen har under våren och sommaren återhämtat sig från låga nivåer i januari och februari. Sedan mars månad är länstrafikens försäljningssiffror uppe på ungefär samma nivå som år 2019 - året före pandemin.

Även kollektivtrafikens marknadsandel för motoriserat resande i länet återhämtar sig från bottennoteringen under år 2021. Förra året svarade fem procent av de tillfrågade i länet att senaste resan var kollektiv. Under januari – juli 2022 säger nio procent av de tillfrågade att senaste resan gjordes i kollektivtrafiken.

Självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken under januari – juli år 2022 är 43,7 procent, jämfört med regionens tillfälliga mål om 45 procent.

Störningar på Stångådals- och Tjustbanan under sommaren

Tågtrafiken mellan Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping har dragits med stora problem under sommaren med inställda tåg till följd av spårfel, höga temperaturer som orsakat solkurvor på rälsen, personalbrist och fordonsbrist.

Liknande problem i tågtrafiken har rapporterats på andra håll i landet. Detta har lett till att Region Kalmar län tillsammans med andra län framfört kritik och önskemål om förbättringar till Trafikverket och regeringen.

Förhoppningen är att upprustning av järnvägsnätet ska kunna ske vilket i sin tur ska öka tillförlitligheten för tågtrafiken samt förbättra punktligheten.

 

Uppdaterad 25 augusti 2022 Lämna synpunkter på innehållet