Pressmeddelande 2020-11-24

Begränsad tillgänglighet vid Vimmerby hälsocentral

Vimmerby hälsocentral begränsar verksamheten efter ett fall av covid-19 bland personalen.

I slutet av förra veckan insjuknade en medarbetare och provsvar visar på covid-19. Sedan symtomdebut har medarbetaren hållit sig hemma. Ytterligare två medarbetare med symtom har identifierats, dessa har dock inte varit i kontakt med den smittade. Smittspårning pågår och de ur medarbetargruppen som varit i kontakt med den smittade kommer att provtas. Även en patient kommer att informeras att hen kan ha blivit utsatt för covid-19.

Alla inplanerade besök till berörda medarbetare kommer att av- eller ombokas. Medarbetare som inte varit i kontakt med den person som konstaterats smittad kommer att ta emot patienter som vanligt.

- Vi håller i de rekommendationer och riktlinjer som vi har kring hygien och att hålla avstånd. Vi har gjort bedömningen att det är säkert för patienter att komma på besök till oss, men verksamheten kommer tillfälligt att vara begränsad, säger basenhetenschefen Camilla Ljungdahl vid hälsocentralen.

Berörda patienter kommer att kontaktas snarast och bokas om.

Mer information

Camilla Ljungdahl, basenhetschef, Vimmerby hälsocentral           
0492-175 30

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet