Barn som gungar och ler.
Nyhet 2021-10-07

Barnkliniken i Kalmar godkända enligt Barnanpassad vård

Barn- och ungdomskliniken i Kalmar har genomfört ett stort kvalitetsarbete med fokus på barnets perspektiv och Barnkonventionen.

Nu har kliniken nått upp till kriterierna för barnanpassad vård.

Medarbetare från barn- och ungdomskliniken har tillsammans med Barn och ungdomskliniken i Region Kronoberg granskat sina respektive verksamheter enligt kriterier från de nationella nätverket ”Nätverket Barnanpassad vård”.

- Det var ett härligt besked! Nu fortsätter vi med implementeringen av allt vi har identifierat som förbättringsområden, säger Petra van Echtelt Hornstra, verksamhetschef.

Barn- och ungdomskliniken i Kalmar satte igång sitt arbete i januari 2020 med att på ett planerat och strukturerat sätt gå igenom klinikens olika processer och dokument för att hitta förbättrings- och utvecklingsområden utifrån ett barnperspektiv.

- Barnkliniken i Kalmar har gjort ett bra och genomgripande arbete för att uppfylla kriterierna om Barnanpassad vård. Jag hoppas att vi kan sprida detta arbete och inspirera fler kliniker att barnanpassa sin vård – för barnens skull, säger Emmy Ahlstedt, samordnare för barnrättsfrågor inom Region Kalmar län.

Uppdaterad 7 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet