Vårdklädd anställd inom Region Kalmar län.
Pressmeddelande 2020-03-23

Avvakta med vårdbesök som inte är akuta

Alla som har symtom på luftvägsinfektion eller är över 70 år ska avvakta med sina vårdbesök om de inte är akuta.

Den uppmaningen riktar Region Kalmar län till befolkningen och den gäller samtliga vårdnära verksamheter i regionens regi, alltså sjukhusen, hälsocentralerna och tandvården.

Ifall man som patient ändå måste ha kontakt med vården bör det ske via digitala vårdmöten eller telefon.

Också patienter utan symtom uppmanas i möjligaste mån använda digitala vårdmöten eller telefon vid sina kontakter med vården istället för att komma till mottagningen. 

Sedan tidigare gäller följande åtgärder för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset:

  • Besöksförbud till avdelningarna på länets sjukhus. Undantag kan ske efter kontakt med avdelningen där patienten ligger.
  • Vid planerade besök på en mottagning får man bara ta en anhörig med sig.
  • Vid akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar sker från och med tisdag en första bedömning i ett tält utanför sjukhuset. Också vid Västerviks sjukhus kommer ett liknande tält att sättas upp under veckan.

Hittills har 14 personer i Kalmar län bekräftats ha fått covid-19, sex av dem får för närvarande sjukhusvård.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker via pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet