Dekorbild
Pressmeddelande 2019-11-06

Årets kulturstipendiater utsedda

Region Kalmar läns kulturstipendiater för 2019 utsågs på onsdagen av regionala utvecklingsnämnden.

2019 delar fem stipendiater på totalt 140 000 kronor inom de två kategorierna arbetsstipendium och belöningsstipendium.

Maria Bang Espersen, Jonna Fries, Carina Henriksson och Friteatergrupp i Kalmar län fick arbetsstipendium på vardera 30 000 kr.

Maria Bang Espersen, Eriksmåla, skapar konstverk i glas tillsammans med hittade föremål från trä-, glas- och metallindustrin i Småland. Hon tilldelas stipendium för sitt konstprojekt om hantverk, tradition och utveckling. Projektet ska resultera i en utställning där ett gammalt sågverk utgör ramen för en teatralisk installation.

Jonna Fries, Ålem, har en gedigen utbildning inom litteraturområdet och verkar som författare, poet och kulturskribent. Hon tilldelas arbetsstipendium för sin tredje diktsamling som fokuserar på moderskap.

Carina Henriksson, Högsby, tilldelas arbetsstipendium för filmprojektet ”Cieco”, där den senaste animationstekniken kombineras med svensk sagotradition. Avsikten är att skapa en animerad kortfilm som utgår från de småländska skogarna och John Bauers berättelser.

De fem frilansande scenkonstnärer Leo Matthis Dickson, Ulrika Einebrant, Ylva Eriksson, Lisen Hertzman, Ellen Sjöberg bildar tillsammans Kalmar läns nya friteatergrupp. Deras första projekt planeras i samarbete med Kalmar Slott i anslutning till Gustav Vasa-jubiléet 2020.

Årets belöningsstipendium på 20 000 kr tilldelades Barbro Wendén, Vena, Hultsfred. Motiveringen lyder: "Med energi, uthållighet och ett genuint engagemang har Virserums konsthalls chef Barbro Wendén varit en ovärderlig kraft i verksamheten. Bland annat har hon arbetat med de återkommande trä- och textilutställningarna."

I samband med regionfullmäktige 19-20 november inbjuds stipendiaterna till en ceremoni där stipendierna delas ut.

Kontaktuppgifter:

Maria Bang Espersen, 076-328 55 21

Jonna Fries, 070-712 73 24

Carina Henriksson, 073-417 79 44

Friteatergrupp i Kalmar län – Ylva Eriksson, 072-738 20 72

Barbro Wendén, 076-138 95 15

Samverkan för ökad filmproduktion

Regionala utvecklingsnämnden antog under onsdagen en överenskommelse med flera andra sydsvenska regioner om att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Southern Sweden Film Commission ska genom överenskommelsen tillhandahålla en gemensam marknadsföringsplattform och göra arbetet synligt på internationella filmfestivaler. Southern Sweden Film Commission ska ansvara för strukturer och utbildningar för så kallade platsletare.

6,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på onsdagen om totalt 6,5 miljoner kronor till två utvecklingsprojekt i länet. Bidragen kommer från det årliga anslag som Region Kalmar län får från regeringen för regional utveckling.

  • Destination Småland AB får 500 000 kr för planering och genomförande av den internationella glaskonferensen (GAS) som kommer till Glasriket den 20-23 maj 2020. Projektet genomförs på uppdrag av Region Kronoberg och Region Kalmar län som tecknat ett samverkansavtal gemensamt med den amerikanska organisationen Glass Art Society.
  • Research Institutes of Sweden (Rise) får 6 000 000 kronor till projektet Smart Housing Småland fas 3. Smart Housing Småland är en långsiktig satsning som syftar till att höja innovationsförmågan och stärka konkurrenskraften i regionens företag med utgångspunkt i byggande i trä och glas. 2013 beviljades stöd via Vinnovas Vinnväxtprojekt för en tioårig satsning som fått fortsatt finansiering sedan dess. Inriktningen för de kommande åren är hållbara livsmiljöer och teknikutveckling. För projektet söks även medfinansiering av EU-medel som genom Vinnova, samt flera andra regioner, länsstyrelser och organisationer

Regionala utvecklingsnämndens beslut verkställs först när övrig finansiering är beslutad.

Fortsatt samarbete kring Brysselkontor

Tillsammans med flera sydsvenska regioner och lärosäten driver Region Kalmar län ett representationskontor i Bryssel. Nämnden föreslår att regionstyrelsen ska godkänna det fortsatta samarbetsavtalet.

Syftet med närvaron i Bryssel är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen Småland-Blekinge-Halland. Genom att vara på plats och i olika sammanhang lyfta fram Småland-Blekinge-Hallands ståndpunkter och förutsättningar kan beslutsfattare få en ökad förståelse för regionen. Därmed ökar möjligheten till påverkan och att politiska beslut samt finansieringsmöjligheter utformas på ett sådant sätt att detta gynnar regionens utveckling.

Motioner

Regionala utvecklingsnämnden hade två motioner på sitt bord vid onsdagens sammanträde, som efter behandling nu går vidare till regionfullmäktige för slutgiltig behandling.

  • Ett förslag från Jimmy Loord och Anders Andersson (KD), om att utreda möjligheterna att öka samverkan med civilsamhällets aktörer för att stärka organisationslivet i länet och därigenom också utöka de gemensamma samhällsvinsterna, besvaras med att ett projekt som genomförs under hösten 2019 är tänkt att utvecklas på det sätt som efterfrågas i motionen.
  • En motion från Pär-Gustav Johansson (M), där det föreslås att Region Kalmar län omgående ska införa vildsvinskött på menyn i sina kök minst en gång per månad, återremitterades av senaste fullmäktige. Sedan dess har frågan om hur vildsvinskött kan implementeras bredare i regionen utretts vidare. Motionen anses därmed besvarad.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet