Pressmeddelande 2020-08-17

Årets konstnärsbelöning utsedd

Årets konstnärsbelöning på 75 000 kronor ur Uddenberg-Nordingska Stiftelsen går till Ulf Robé.

Ulf Robé är en person som spontant engagerar sig i allt som kommer i hans väg. Han är mannen ”som gör vad som faller honom in” (citat OA, Oskar Andersson).

I sitt konstnärskap gör han också detta, men är då stram och fokuserad. Ulf Robé skapar dynamisk materia, i sin egen tappning.

Uddenberg-Nordingska Stiftelsen delar årligen ut belöningar för att bland annat främja konstnärlig utbildning och undervisning. Det är direktavkastningen på förvaltat kapital som delas ut i belöningar. Stiftelsen har sedan starten 1983 delat ut mer än tre miljoner kronor. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn och leds av en styrelse bestående av representanter från Region Kalmar län, Mörbylånga kommun, Konstakademin och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Mer information

Ingeborg Eriksson, ordförande i Uddenberg-Nordingska Stiftelsen           
070-642 41 96

Ulf Robé                                                                     
070-230 70 12                                                                        

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet