Pressmeddelande 2018-11-01

Årets influensavaccin ger ett bättre skydd

Nästa vecka är det start för årets vaccinationer mot säsongsinfluensan.

Att vaccinera sig är bästa sätt att undvika influensa och de ibland allvarliga följdsjukdomarna. Årets vaccin förväntas ge ett bättre skydd än i fjol, något som smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin är glad över.

- Inför varje säsong anpassas vaccinet efter de viktigaste av virusstammar som cirkulerar i världen. Då vaccinet sätts samman redan i februari kan det hända att en annan stam dominerar influensasäsongen. Det har också hänt att viruset ändrat sig när det nått Sverige. Årets vaccin innehåller fyra stammar i stället för tre, för att ge ett bättre skydd. Vaccinet vi erbjuder i år kommer därför att vara bättre än det vi använt tidigare år.

Att vaccinera sig är den bästa förebyggande behandlingen mot att bli ordentligt influensasjuk. Om man trots det skulle insjukna blir sjukdomsförloppet mildare.

- Influensan kan drabba hårt. Med stigande ålder försämras immunförsvaret vilket gör att man lättare blir sjuk. Även den som annars känner sig frisk kan bli rejält sjuk och det kan ta tid att komma tillbaka. Det kan till och med bli livshotande tillstånd i influensan eller i följdsjukdomar som lunginflammation. Därför är det så viktigt att de uttalade riskgrupperna verkligen tar erbjudandet om att vaccinera sig, säger Lisa Labbé Sandelin.

Landstinget i Kalmar län erbjuder kostnadsfri vaccination till dem som tillhör en riskgrupp:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.
  • Alla gravida.
  • Personer med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller med nedsatt lungfunktion.

Övriga personer betalar 160 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Från nästa vecka erbjuder länets hälsocentraler drop-in-tider som framgår på 1177.se.

Det är sällsynt med allvarliga biverkningar av vaccinet mot säsongsinfluensa. Det är ett väl beprövat vaccin. En del kan känna ömhet och ibland lite svullnad i armen där man fått sprutan. Äggallergiker eller de som tar blodförtunnande läkemedel behöver stämma av med mottagningen innan vaccination för besked om medicineringen behöver justeras.

Uppdaterad 20 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet