Kvinna och två pojkar som promenerar utomhus.
Nyhet 2019-03-14

Användningen av antibiotika minskar mest i Kalmar län

Förra året minskade förskrivningen av antibiotika med 4,2 procent i Sverige. Kalmar län är det län som minskat allra mest – här är minskningen 6 procent.

Minskningen beror på ett uthålligt strategiskt arbete för att minska förskrivningen, enligt Kalmar läns Strama-grupp.

Statistiken som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar att den totala antibiotikaförsäljningen på recept minskade med 4,2 procent under 2018 jämfört med 2017. I Kalmar län är minskningen sex procent vilket är den högsta minskningen i hela Sverige.

- Vi tror att detta beror på dels en årlig skillnad mellan olika infektionssjukdomar men framförallt på vårt uthålliga strategiska arbete, säger Ola Nordqvist, apotekare och samordnare för Strama, rationell antibiotikaanvändning i Kalmar län, Kalmar län.

- Arbetet i vårt län skiljer sig från många andras i och med att vi varje kvartal återkopplar ända ner till enskild diagnos för varje läkare. Trots goda resultat ser vi fortfarande stora skillnader mellan olika enheter inom hälsoval, säger Thomas Neumark, distriktsläkare.

I fjol förskrevs 18 000 färre antibiotikarecept i länet jämfört med för 7 år sedan. Minskningen syns i alla åldrar, men framförallt i gruppen barn och unga mellan 7 och 19 år.

Det är viktigt att bara använda antibiotika när det gör nytta för att inte driva på antibiotikaresistensen. Antibiotikaresistens är ett av de tio globala hälsohot som har pekats ut av WHO under 2019.

Läs mer om antibiotikaförskrivning

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet