Illustration av näringsliv med nedåtgående kurva
Pressmeddelande 2020-03-20

Allvarligt läge för länets näringsliv

Läget för länets näringsliv är allvarligt som en följd av covid-19 och det nya coronaviruset.

Det framgick när Tillväxtforum träffades på fredagen. I rådet sitter företrädare för Region Kalmar län och olika näringslivsorganisationer.

- Det är en pågående kris som slår i omgångar. Först ut just nu är besöksnäringen och tjänstesektorn, men det finns också tydliga signaler från handeln och industrin. Det som är viktigt är att tillsammans se till att livskraftiga företag kan ta sig genom denna kris, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

De insatser som den offentliga sektorn direkt kan bidra med är att snabbare betala fakturor, fullfölja investeringsplaner och inte senarelägga mer än nödvändigt. Det kan också handla om att se över regelverket för att underlätta för näringslivet när det exempelvis gäller avgifter och tillstånd.

Det pågår också arbete både på EU-nivå och nationellt för att hitta finansieringslösningar av olika slag. Region Kalmar län deltar aktivt i dessa processer och ser över hur regelverket kan förenklas när det gäller medel för projekt och företagsstöd. Det pågår också en löpande dialog med länets kommuner för gemensamma insatser med koppling till näringslivet.

Regionen kommer att bjuda in Handelskammaren, LRF, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen till veckovisa avstämningar.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet