Två glada passagerare på en av länstrafikiens bussar.
Pressmeddelande 2020-02-25

Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Både bland resenärer och allmänhet är allt fler nöjda med kollektivtrafiken i Kalmar län.

Det visar resultaten från årets upplaga av Kollektivtrafikbarometern, som presenterades på tisdagen. Rapporten sammanfattar och jämför den nöjdheten bland Sveriges kollektivtrafiksresenärer och allmänheten. I Kalmar län är det 2 401 personer som intervjuats under 2019.

85 procent uppgav sig vara nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik. Länets kollektivtrafik behåller därmed en topplats i de nationella mätningarna från föregående år. Totalt är det 22 kollektivtrafiksorganisationer som deltar i undersökningarna som genomförs månadsvis.

Störst förbättring sett till föregående mätning är den sammantagna nöjdheten bland resenärer, i rapporten klättrar Kalmar länstrafik fyra placeringar jämfört med år 2018.

- Vi är glada över att vi fortsatt ligger bra till nationellt vad gäller upplevd nöjdhet bland allmänhet och resenärer. Det är ett ständigt pågående arbete att förbättra service, bemötande och reseupplevelse för resenärerna. Vi kommer fortsätt arbeta för att bli bättre på alla punkter så att fler ska vilja åka kollektivt, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Allt fler reser också med Kalmar länstrafik. Samtidigt som antalet registrerade resor under år 2019 slog rekord så ökade även kollektivtrafikens marknadsandelar enligt statistik från Kollektivtrafikbarometern. Vad gäller marknadsandelen av det motoriserade resandet i Kalmar län stod kollektivtrafiken för 14 procent av alla resor under 2019. Det är en ökning på två procentenheter jämfört med föregående år, då siffran låg på 12 procent.

Varje år presenteras också siffror över den sammanfattade nöjdheten för den senaste färdtjänst- och sjukresan. I dessa mätningar sammanfattas hela reseupplevelsen, från bokningstillfället till avlämningen. Totalt har cirka 1 700 telefonintervjuer genomförts under 2019 i Kalmar län.

Nio av tio resenärer upplever att de är nöjda med sin senaste färdtjänst- och sjukresa i Kalmar län. Sett i ett nationella perspektiv är färdtjänst- och sjukresenärer i Kalmar län mer nöjda med den senaste resan än genomsnittet i Sverige.

Fakta/Resultat för Kalmar länstrafik

Nöjdhet med den senaste resan: 85 procent nöjda, 4:e plats (85 procent 2018, 3:e plats)

Sammantagen nöjdhet bland resenärer: 66 procent nöjda, 7:e plats (65 procent 2018, 11:e plats).

Sammantagen nöjdhet allmänheten: 53 procent nöjda, 12:e plats (52 procent 2018, 14:e plats).

Marknadsandel av det motoriserade resandet: 14 procent av det motoriserade resandet (12 procent 2018)

Sammanfattad nöjdhet med färdtjänstresa: 92 procent år 2019.

Sammanfattad nöjdhet med sjukresa: 91 procent år 2019.

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet