Buss från Kalmar länstrafik på en gata
Pressmeddelande 2019-02-26

Allt fler mer nöjda med kollektivtrafiken

Både bland resenärer och bland allmänheten är allt fler mer nöjda med kollektivtrafiken i Kalmar län.

Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2018 som presenterades på tisdagen. Den årliga rapporten är en sammanfattning av de månadsvisa undersökningarna av nöjdheten som görs. I Kalmar län har totalt 2 393 personer intervjuats.

85 procent säger sig vara nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik. Det placerar länets kollektivtrafik på en tredje plats bland de 20 län som deltar i undersökningen. Det är den kraftigaste uppgången från föregående år i Sverige.

Störst var den sammantagna nöjdhetsökningen på 15 procentenheter bland resenärer som ofta, varje vecka/månad, åker med Kalmar länstrafik, men också i den breda allmänhetens ögon är fler nöjda med Kalmar länstrafik.

- Detta är glädjande siffror. Vi har under lång tid, i samarbete med entreprenörerna som kör våra bussar, arbetat konsekvent för att förbättra service, bemötande och reseupplevelse för resenärerna. Undersökningen är ett tydligt bevis på att arbetet ger önskat resultat. Viktigt blir nu att fortsätta det goda arbetet för att ytterligare öka nöjdheten bland länets resenärer, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell vid Kalmar länstrafik.

Med den ökade nöjdheten har Kalmar länstrafik stärkt sin position sett till andra kollektivtrafikregioner i landet. I undersökningen har Kalmar länstrafik i kategorin för resenärers nöjdhet klättrat från en 22:e plats 2017 till en 11:e plats 2018. Totalt deltog 20 län i undersökningen.

Fakta

Den senaste resan: 85 procent nöjda, 3:e plats (72 procent 2017, 20:e plats). Störst ökning i landet.

Sammantagen nöjdhet bland resenärer: 65 procent nöjda, 11:e plats (50 procent 2017, 22:e plats). Störst ökning i landet.

Sammantagen nöjdhet allmänheten: 52 procent nöjda, 14:e plats (46 procent 2017. 19:e plats).

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet