1177.se i mobiltelefon
Pressmeddelande 2020-03-11

Allt fler använder e-tjänsterna på 1177.se

Allt fler ansluter sig till e-tjänsterna på 1177.se. Vid årsskiftet var drygt 60 procent av länets invånare eller149 500 personer anslutna.

Det framgick av den redovisning som regionstyrelsen fick på onsdagen. Antalet anslutna har ökat kraftigt varje år sedan tjänsterna infördes. Också fler utnyttjar möjligheten att läsa sin journal på nätet. Förra året gjordes 832 386 inloggningar i journaltjänsten av länsborna, också det betydligt mer än föregående år.

Statistiken visar en markant skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor loggar in på e-tjänsterna i betydligt större utsträckning än män. Framför allt gäller detta i de yrkesverksamma åldersgrupperna från 20 år upp till 59. När det gäller männen är det främst gruppen 60-69 år som använder sig av e-tjänsterna.

Förutom att ta del av sin journal är det receptförnyelse och beställning av hemtest av klamydia och gonorré som är de vanligaste tjänsterna som nyttjas.

Nya tjänster är också på väg att införas. Det gäller exempelvis att tidigare förskrivningar fylls i automatiskt när man vill förnya ett recept och att förskrivningar av hjälpmedel vid inkontinens, och särskilda livsmedel ska synas i e-tjänsterna så att invånare själva kan göra uttag.

Flera kvalitetsrapporter

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2019 presenterades vid sammanträdet. Några av de viktigaste mått som uppnåtts under 2019 är låg andel vårdskador och trycksår, lågt antal utlokaliserade patienter och överbeläggningar, positiv utveckling av tillgängligheten samt nöjda patienter med förtroende för vården.

Också Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019 och Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser – Sex frågor om vården redovisades.

Aktuell tillgänglighet

Inom primärvården fick 80 procent komma till för medicinska bedömning inom tre dagar i januari, vilket är i nivå med genomsnittet i Sverige. Det är en kraftig förbättring i jämförelse med januari 2019.

En del av 1177 Vårdguiden är sjukvårdsrådgivningen på telefon. I februari låg medelväntetiden på 22,58 minuter, vilket var en försämring i förhållande samma månad året innan. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var elva procent.

I januari fick 90 procent av patienterna tid till en specialist vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande siffra för hela riket var 81 procent. 83 procent fick operation/åtgärd inom 90 dagar. För riket var siffran 72 procent.

När det gäller tillgängligheten till akutmottagningarna har den förbättrats något under februari. Vid Oskarshamns sjukhus kunde drygt 85 procent av patienterna lämna akuten inom fyra timmar, vid Västerviks sjukhus var motsvarande siffra 83 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar knappt 70 procent. En förklaring är färre patienter i februari än tidigare år.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet