Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ett vårdbesök där hudfläckar undersöks.
Pressmeddelande 2022-03-22

God tillgänglighet till vård

Vid regionstyrelsens sammanträde redovisades vid sidan av beslutsärende också aktuell information kring vården, kollektivtrafiken, ekonomin och HR-frågor.

Primärvården har en tillgänglighet lite över genomsnittet för landet. 87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i januari fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 85 procent. 98,7 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under februari fick tid inom tre dagar.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga drygt 25 minuter i februari, vilket är en förbättring sedan januari men en försämring i förhållande till motsvarande månad förra året. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var nio procent.

1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under pandemin. I februari gjordes drygt 279 960 besök i länet på sidan. Nästan 322 951 inloggningar gjordes i e-tjänsterna. Allt fler skapar också ett invånarkonto på 1177.se. I februari var det 217 401 länsbor som anslutit sig.

Däremot har antalet digitala vårdmöten varit betydligt färre under vintern än vad de var under vintern 2021. I februari rörde det sig om 1 081 möten, vilket kan jämföras med 1 912 i februari 2021.

70 procent av patienterna i Kalmar län fick i januari en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 58 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 79 procent i jämförelse med 69 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 84 procent och vid Västerviks sjukhus 74 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i februari färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 58 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Cirka 80 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i februari. Däremot fick bara 23 procent tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. Framför allt är väntetiderna till fördjupad utredning som är långa. I februari stod 122 personer i kö, varav 69 väntat mer än 90 dagar.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 97 procent tid till första besök inom 90 dagar i februari och 90 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Vid regionstyrelsens sammanträde informerades också om hälso- och sjukvårdsbarometern, som publicerades i början av månaden.

Uppdaterad 22 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet