Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-09

50-talet personer testade – inget fall i länet än

Omkring 50 personer i Kalmar län har provtagits för covid-19 och det nya coronaviruset. Hittills finns det inget bekräftat fall i länet.

Provtagningar har ökat under den gångna veckan och kommer att fortsätta öka. Testerna sker i det tält som finns vid infektionskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och i några fall har provtagningsteam också åkt ut och tagit prov i anslutning till personers hem.

På onsdag kommer ett provtagningstält också att vara på plats vid Västerviks sjukhus för att ytterligare öka kapaciteten och underlätta för personer från norra länet att bli provtagna.

- Det är en tidsfråga innan vi har det första bekräftade fallet i Kalmar län. Det kan komma när som helst när vi får tillbaka ett provsvar. Det vore helt osannolikt att länet skulle klara sig undan något fall, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

I landet är i dag över 200 bekräftat smittade och i samtliga fall pågår ett omfattade arbete med kontaktspårning i syfte att bryta smittkedjor. Det inbegriper också andra regioner än där den smittade bor. I Kalmar län har sådan smittspårning skett avseende en person som i förra veckan besökte länet för ett möte. Några dagar senare testades denna person och visade sig vara smittad.

I samband med denna spårning har tolv personer i länet kontaktas och fått restriktioner av smittskyddsläkare, vilket innebär att de får stanna hemma från jobben och ska begränsa sina sociala kontakter under inkubationstiden, som är 14 dagar.

- Det är viktigt att understryka att dessa personer inte är konstaterat smittade. Men vi vill tidigt skapa en barriär för att förhindra en fortsatt smittspridning om det skulle visa sig att någon ändå skulle vara smittad, säger Lisa Labbé Sandelin.

Planer finns också att inom den närmaste tiden kunna göra analysen av de prover som tas vid laboratoriet på Länssjukhuset i Kalmar, istället för att invänta svar från Lund dit de flesta prover skickas idag.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
mediekontakt med smittskyddsläkare sker via pressjouren                  0480-841 31

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet