Pressmeddelande 2021-03-12

27 695 personer vaccinerade i länet

Region Kalmar län fortsätter att ligga långt framme i vaccinationerna mot covid-19.

Fram till onsdagen 10 mars hade totalt 27 695 personer i Kalmar län fått en första vaccindos. 13 168 personer hade också fått en andra dos och är färdigvaccinerade. Totalt 40 863 doser har fördelats. Av de som vaccinerats är 26 274 folkbokförda i länet.

- Vaccinationerna flyter på i takt med att vi får vaccin levererat. I stort sett allt vaccin som kommer in levereras direkt ut till dem som vaccinerar. Det är därför vi också kan redovisa en hög andel vaccinerade, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Av Folkhälsomyndighetens senaste veckouppdatering fram till den 7 mars framgår att 12,3 procent av den vuxna befolkningen över 18 år i länet då hade fått en första dos mot 8,3 procent för hela riket. 6,7 procent i länet hade också fått sin andra vaccinspruta, motsvarande siffra för hela landet var 3,9 procent. Region Kalmar län och Gotland är de regioner som vaccinerat störst andel av sin befolkning.

I gruppen 90 år och äldre var det drygt 87,8 procent i länet som fått en första spruta och 67,8 procent också en andra dos och är därmed färdigvaccinerade. För hela landet var motsvarande siffror efter förra veckan 85 respektive 48 procent.

När det gäller särskilda boenden i länet har 91 procent av de boende fått sina två vaccindoser, för boende med hemtjänst är motsvarande siffra 57 procent.

Också när det gäller gruppen 80-89 år börjar nu andelen vaccinerade stiga. 43,2 procent har fått en första dos och 23 procent har också fått den andra och är därmed färdigvaccinerade.

- Vi är i startgroparna för att bredda vaccinationerna till fler grupper. Vi har resurserna att vaccinera, det enda som begränsar oss är vaccintillgången. Det senaste beskedet om minskade leveranser från AstraZeneca har lett till att vi i dag fått ta ett omtag kring vaccinationsplanen, säger planeringsdirektör Sofia Hartz.

Den här veckan har de som är födda 1942-1944 fått brev med instruktioner hur de ska boka sig för vaccination.

För att kunna vaccinera så många som möjligt på så kort tid som möjligt kommer tre vaccinationscentraler att öppna i länet tre största kommuner – Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Tanken är att kunna vaccinera också på kvällar och helger.

I Kalmar blir det gamla stadsbibliotekets lokaler som kommer att användas och i Västervik blir det i Bryggaren Teater & Konferens. I Oskarshamn är lokalen ännu inte klar. I Kalmar och Västervik sker vaccinationer i regionens regi. I Oskarshamn är det bolaget Idoc som efter upphandling har hand om vaccinationerna

I samtliga kommuner kommer vaccinationer också att erbjudas vid hälsocentralerna eller de privata läkarmottagningarna inom Hälsoval Kalmar län.

Region Kalmar län har också gjort upphandling som innebär att de allra största företagen i länet, som Scania i Oskarshamn, Xylem i Emmaboda och Södra Cell i Mönsterås, kommer att vaccinera sin egen personal.

Fakta/Vaccinationsplanen för Kalmar län

  • 77-79-åringarna har den här veckan fått informationsbrev och kommer att börja vaccineras i slutet av mars.
  • 70-76-åringar kommer att vaccineras i början av april
  • 60-69-åringar och personer i resterande riskgrupper 18-59 år kommer att vaccineras från slutet april.
  • 18-59-åringar kommer att börja vaccineras i slutet av maj.

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Sofia Hartz, planeringsdirektör
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet