Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-04

20-talet personer provtagna för det nya coronaviruset

Drygt ett 20-tal personer i Kalmar län har hittills provtagits för det nya coronaviruset. Ingen person har visat sig vara smittad.

- Det är om man har feber, hosta eller andningssvårigheter efter att man vistats i något av de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut, som provtagning sker, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

I takt med att coronaviruset har spridit sig till Europa bedömer smittskyddsläkaren att antalet provtagningar kommer att öka den närmaste tiden.

Själva provtagningen utförs av medarbetare på infektionskliniken på Länssjukhuset i Kalmar. Sedan början av veckan finns ett särskilt tält uppsatt på sjukhusområdet där provtagningen sker. Det innebär att en person som misstänks kunna vara smittad inte kommer in i infektionsklinikens lokaler. I några fall har också prov tagits i anslutning till personernas hem.

- Viktigt är att den som har symtom och varit i riskområden inte går till sin hälsocentral utan istället tar kontakt med sjukvårdsrådgivningen genom att ringa 1177. Bedöms det att prov ska tas, ser vården till att detta sker på ett säkert sätt, säger Lisa Labbé Sandelin.

Om någon skulle visa sig vara smittad sker smittspårning för att upptäcka om andra personer också kan ha blivit smittade. Vid lindriga besvär kan en person med bekräftad smitta vara kvar i hemmet tills ny provtagning visar att man inte längre bär på smittan. Det finns också beredskap på infektionskliniken på Länssjukhuset i Kalmar att ta hand om patienter med behov av sjukhusvård på ett för vårdpersonalen och andra patienter säkert och tryggt sätt.

Smittskyddsläkaren understryker vikten av att bara personer med vårdbehov eller frågor kring symtom ringer till 1177. De personer som har allmänna frågor kring sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset kan istället gå in på 1177.se eller Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information. Det går också att ringa 113 13 för att få svar på sina frågor.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, Region Kalmar län, är tillgänglig genom pressjouren kl 14-15 under onsdagen                                                  0480-841 31

 

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet