Skriv och skicka in ditt medborgarförslag

Alla inkomna medborgarförslag diarieförs, syns på vår webbplats och blir offentlig handling.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Uppdaterad 21 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet