Lämna medborgarförslag

Genom att skriva ett medborgarförslag kan du framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna.

Du som är folkbokförd i en kommun i Kalmar län har möjlighet att lämna medborgarförslag till regionfullmäktige. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Du kan lämna förslag i de flesta frågor som rör Region Kalmar läns verksamhet. Alla förslag som kommit in till oss är allmänna handlingar och offentliga. Varje medborgarförslag ska handla om bara ett ämne, har du flera förslag som berör olika ämnen ska dessa lämnas var för sig. Ett medborgarförslag kan behandlas av fullmäktige om det rör en fråga som vi ansvarar för. Medborgarförslag får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd eller handla om en enskild person.

Uppdaterad 8 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet