Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp

Den regionala utvecklingsförvaltningen arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.

Uppdaterad 18 januari 2021 Lämna synpunkter på innehållet