Psykiatriförvaltningens ledningsgrupp

Ansvarar för länets psykiatriska hälso- och sjukvård. Inom förvaltningen finns vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykatri i Västervik.

Uppdaterad 10 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet