Psykiatriförvaltningens ledningsgrupp

Ansvarar för länets psykiatriska hälso- och sjukvård. Inom förvaltningen finns vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik.

Uppdaterad 2 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet