Primärvårdsförvaltningens ledningsgrupp

Primärvårdsförvaltningen omfattar länets hälsocentraler, barnhälsovård, asyl- och flyktinghälsovård, barn- och ungdomshälsan samt 1177 sjukvårdsrådgivningen.

Av säkerhetsskäl bör du inte skicka personlig information eller frågor om din personliga hälsa via e-post till kontaktpersonerna. Vänd dig i första hand till den vårdmottagning där du har blivit behandlad om du har frågor eller synpunkter på vården. På 1177.se finns e-tjänster och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

Uppdaterad 1 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet