Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Primärvårdsförvaltningens ledningsgrupp

Primärvårdsförvaltningen omfattar länets hälsocentraler, barnhälsovård, asyl- och flyktinghälsovård, barn- och ungdomshälsan, 1177 på telefon, samt psykisk hälsa primärvård.

Av säkerhetsskäl bör du inte skicka personlig information eller frågor om din personliga hälsa via e-post till kontaktpersonerna. Vänd dig i första hand till den vårdmottagning där du har blivit behandlad om du har frågor eller synpunkter på vården. På 1177.se finns e-tjänster och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsverksamheter.