Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kalmar länstrafik ledningsgrupp

Kalmar länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser tas i regionfullmäktige. Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras i den gemensamma kollektivtrafiknämnden, till vilken Region Kalmar län även delegerat vissa myndighetsuppgifter. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Kalmar länstrafiks ledningsgrupp till sin hjälp.