Kalmar länstrafik ledningsgrupp

Kalmar länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser tas i regionfullmäktige. Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras i den gemensamma kollektivtrafiknämnden, till vilken Region Kalmar län även delegerat vissa myndighetsuppgifter. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Kalmar länstrafiks ledningsgrupp till sin hjälp.

Uppdaterad 19 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet